Video News

9.9

User Avg

Nikol Pashinyan’s rally in Vanadzor

Nikol Pashinyan’s rally in Vanadzor.

2 Comments

 1. ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՍԱՐԳԻՍ Ն. Գ. ՍԷՖԷՐԵԱՆ

  ՄԵՐ ՅՈՅՍՆ ՈՒ ԼՈՅՍԸ

  ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ քալեց յառաջ,
  Դրօշն Հայրենեաց միշտ ձեռամբարձ…
  Յետ նայեցաւ ու զարմացաւ,
  Երբ իմացաւ, թէ իր ետին
  Հազար, հազար և, իր կողքին,
  Մէկ Հզօր Սիրտ… Առանց Զէնքի…
  Մէկ նպատակ, յանուն Ազգի…
  Բարատելու Ցաւը Մեղքի…

  ՓԱՇԻՆԵՆՆԸ քալեց մռայլ,
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ հետ համրաքայլ…
  Ուզեց անցնիլ փշաթելը,
  Զոր գոցեր էր ճանապարհը…
  ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐՆ մեր հայազգի,
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԵՏ ՅԱՌ ՀԱՂՈՐԴ
  Փորձ մ’ալ ըրին, թէեւ անկամ,
  Խաբանելու անոր ճամբան…

  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ գրոհ տուաւ…
  Մէկդի շպրտեց անցարգելը…
  Ճամբայ բացաւ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ
  Որ ԱՆ հասնի’ր նպատակին…
  Կատարելու ԻՐ ԳՈՐԾԸ ՎԵՀ.
  Ըստ արժանւոյն… և հասնելու
  ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆԻՆ՝
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԳՈՒՐԳՈՒՐԱՆՔԻՆ…

  ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ ԱՌԻՒԾԱԲԱՇ,
  Գլուխն իր պատանդ դրած՝
  Յանուն ԱԶԳԻ տածած սիրոյն…
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՋՆ այս կորովի
  Ցնցեց համայն ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ…
  Նուաճելու ԱՆՈՐ ՍԻՐՏԸ,
  ՈՐ ընդունին ԶԻՆՔ անխտիր
  Փաղանքին մէջ անմահ, ընտիր,
  ՋԱ՛Ն ՖԷՏԱՅԻ ՄԵՐ ՆՈՐԸՆՏԻ՛Ր։

  ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՍԱՐԳԻՍ Ն. Գ. ՍԷՖԷՐԵԱՆ

  ՄԵՐ ՅՈՅՍՆ ՈՒ ԼՈՅՍԸ

  ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ քալեց յառաջ,
  Դրօշն Հայրենեաց միշտ ձեռամբարձ…
  Յետ նայեցաւ ու զարմացաւ,
  Երբ իմացաւ, թէ իր ետին
  Հազար, հազար և, իր կողքին,
  Մէկ Հզօր Սիրտ… Առանց Զէնքի…
  Մէկ նպատակ, յանուն Ազգի…
  Բարատելու Ցաւը Մեղքի…

  ՓԱՇԻՆԵՆՆԸ քալեց մռայլ,
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ հետ համրաքայլ…
  Ուզեց անցնիլ փշաթելը,
  Զոր գոցեր էր ճանապարհը…
  ՈՍՏԻԿԱՆՆԵՐՆ մեր հայազգի,
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԵՏ ՅԱՌ ՀԱՂՈՐԴ
  Փորձ մ’ալ ըրին, թէեւ անկամ,
  Խաբանելու անոր ճամբան…

  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ գրոհ տուաւ…
  Մէկդի շպրտեց անցարգելը…
  Ճամբայ բացաւ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ
  Որ ԱՆ հասնի’ր նպատակին…
  Կատարելու ԻՐ ԳՈՐԾԸ ՎԵՀ.
  Ըստ արժանւոյն… և հասնելու
  ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆԻՆ՝
  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԳՈՒՐԳՈՒՐԱՆՔԻՆ…

  ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ ԱՌԻՒԾԱԲԱՇ,
  Գլուխն իր պատանդ դրած՝
  Յանուն ԱԶԳԻ տածած սիրոյն…
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՋՆ այս կորովի
  Ցնցեց համայն ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ…
  Նուաճելու ԱՆՈՐ ՍԻՐՏԸ,
  ՈՐ ընդունին ԶԻՆՔ անխտիր
  Փաղանքին մէջ անմահ, ընտիր,
  ՋԱ՛Ն ՖԷՏԱՅԻ ՄԵՐ ՆՈՐԸՆՏԻ՛Ր։

  I need Mr. Pashinyan’s email

  Reply
  • ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՍԱՐԳԻՍ Ն. Գ. ՍԷՖԷՐԵԱՆ

   ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԵԿԱՆ

   Ամո՛ւր է կանգնած մեր ՀԻՆԱՒՈՒՐՑԸ՝
   Հայրենեաց Դրօշ՝Սէր ԵՐԱԳՈՅՆԸ։
   Նա նո՛ր է յառնել աւերակներէն…
   Ոտնակոխուած՝ թէեւ տասնամեակներէն՝
   Վարչացեւ ժլատ, և համայնակուլ…
   Թշնամեաց ճաշակ՝ մեր ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆն՝
   Սնուած ՔԱՋԵՐՈՒ արեամբն բոսորագոյն…

   ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄԵԱՅ ՆՈ՛Ր ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆ.
   Դեռ շա՜տ դերատի… և անընդունակ՝ դիմակալելու
   Մարտահրաւերներն՝ մոլեգնած ու տմարդի
   Օտարամետ և հայամերժ Ամբարիշտներու…
   Փուճ շահերով կլանուած Եսասէրներու…
   Դատարկելով գանձանակը մեր Հայկազեան Տան,
   Արժանանալով Հայու խիստ դատապարտութեան…

   ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ խրոխտ՝ մեր նոր Վարչապետը
   Անվարան՝ հատեց պոչը սին ՉԱՐԻՆ
   Որ մուտք գործէ ազգայնածին մեր խինդ ՈԳԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆԱԲԱՐԻՆ…
   Գործադրելու արարք մը ՄԵծ ու Վսեմ՝
   Յե՛տ շպրտելով անագորոյն ԿԵՂԾԻՔՆ ու ԹԱԼԱՆԸ…
   Որ դարձեալ լեցուի ՀԱՅՈՒ ԴԱՏԱՐԿ ՄԱՐԱՆԸ…
   Որ ուռճանայ մեր ՀԻ՜Ն ԾԱՌԸ…
   Որ ՄԱՐԴԱՆԱՅ ՀԱՅՐԵՆԻ՛ՔԸ…
   Ու վա՛ր առնուի՝ ցոփ «ԲԱԼԱՆԸ».
   Ու ծածանի՛ յաւե՜րժ՝ մեր վառարուն ԵՐԱԳՈ՛ՅՆԸ…

   ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՍԱՐԳԻՍ Ն. Գ. ՍԷՖԷՐԵԱՆ

   ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԵԿԱՆ

   Ամո՛ւր է կանգնած մեր ՀԻՆԱՒՈՒՐՑԸ՝
   Հայրենեաց Դրօշ՝Սէր ԵՐԱԳՈՅՆԸ։
   Նա նո՛ր է յառնել աւերակներէն…
   Ոտնակոխուած՝ թէեւ տասնամեակներէն՝
   Վարչացեւ ժլատ, և համայնակուլ…
   Թշնամեաց ճաշակ՝ մեր ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆն՝
   Սնուած ՔԱՋԵՐՈՒ արեամբն բոսորագոյն…

   ՔՍԱՆՀԻՆԳԱՄԵԱՅ ՆՈ՛Ր ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆ.
   Դեռ շա՜տ դերատի… և անընդունակ՝ դիմակալելու
   Մարտահրաւերներն՝ մոլեգնած ու տմարդի
   Օտարամետ և հայամերժ Ամբարիշտներու…
   Փուճ շահերով կլանուած Եսասէրներու…
   Դատարկելով գանձանակը մեր Հայկազեան Տան,
   Արժանանալով Հայու խիստ դատապարտութեան…

   ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ խրոխտ՝ մեր նոր Վարչապետը
   Անվարան՝ հատեց պոչը սին ՉԱՐԻՆ
   Որ մուտք գործէ ազգայնածին մեր խինդ ՈԳԻՆ՝ ՀԱՄԱՅՆԱԲԱՐԻՆ…
   Գործադրելու արարք մը ՄԵծ ու Վսեմ՝
   Յե՛տ շպրտելով անագորոյն ԿԵՂԾԻՔՆ ու ԹԱԼԱՆԸ…
   Որ դարձեալ լեցուի ՀԱՅՈՒ ԴԱՏԱՐԿ ՄԱՐԱՆԸ…
   Որ ուռճանայ մեր ՀԻ՜Ն ԾԱՌԸ…
   Որ ՄԱՐԴԱՆԱՅ ՀԱՅՐԵՆԻ՛ՔԸ…
   Ու վա՛ր առնուի՝ ցոփ «ԲԱԼԱՆԸ».
   Ու ծածանի՛ յաւե՜րժ՝ մեր վառարուն ԵՐԱԳՈ՛ՅՆԸ…

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password