Shirazi Vard Episode 20

Shirazi Vard / Shiraz's Rose an Armenian TV series aired by PanArmenian TV.

1 Comment

  1. Էս սերիալը հիմա եմ նայում, մեկ էլ տեսնեմ Սաթենը տոնածառ հագած եկավ: Լավ էդ ինչ չտեսություն է: Էդ ուր էր գնում, որ էդ շորերն էր հագել?

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password